Detall de la beca o premi

G_Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria
Societat Catalana de Pneumologia

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.

8.000€
23-01-2022

S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria  amb una dotació de 8.000 €.

Aquest ajut es podrà destinar a despeses de material inventariable, fungible o personal.