Guanyadors Beques i Premis

Anys per consultar

Beques i premis 2020 - 2021. Guanyadors

AJUTS ALS MILLORS PROJECTES PNEUMOLÒGICS TEMA LLIURE

Beca CHIESI

Dotació:
15.000€
Becari:
Dra. Judith Garcia Aymerich
Projecte:
Interacció entre activitat física en l'exterior i exposició a contaminació atmosfèrica en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC): efectes a curt i llarg termini.
Centre:
ISGlobal

Beca SOCAP

Dotació:
12.000€
Becària:
Dra. Fernanda Hernández González
Projecte:
Estudi de la fibrosi pulmonar mitjançant el "ràdio-transcriptoma": una nova forma de avaluació de les malalties pulmonars intersticials fibrosants.
Centre:
Hospital Clínic

Beca ESTEVE TEIJIN

Dotació:
12.000€
Becari:
Dr. Rodrigo Torres Castro
Projecte:
Self-adaptive training-assisted oxygen delivery system (SODS). Efectividad de un sistema de regulación automática de oxigeno para reducir el tiempo de saturación y mejorar la capacidad de esfuerzo en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.
Centre:
Hospital Clínic

Beca OXIMESA

Dotació:
12.000€
Becari:
Dr. Marc Bonnin Vilaplana
Projecte:
Impacte de la oxigenoteràpia en els reingressos de pacients amb insuficiència cardíaca crònica amb fracció d'ejecció reduïda.
Centre:
Hospital Dr. Josep Trueta

Beca SANOFI

Dotació:
12.000€
Becari:
Dr. Iñigo Ojanguren
Projecte:
Agudizaciones asmáticas de origen vírico y su impacto en diferentes fenotipos asmáticos: etiología, mecanismos inmunológicos e inflamatorios.
Centre:
Hospital Vall d'Hebron

Beca BECARI

Dotació:
1.200 €/mes 1 any
Becària:
Dra. Andrea Palomeque Flores
Projecte:
Valor diagnóstico de la plataforma molecular Biofire Filmarray en infecciones bacterianas del tracto respiratorio inferior asociadas a la ventilación mecánica en pacientes con COVID-19 y sin COVID -19.
Centre:
Hospital Clínic de Barcelona

Beca BECARI

Dotació:
1.200 €/mes 1 any
Becari:
Dr. Filipe Gonçalves dos Santos
Projecte:
Heterogeneïtat en la susceptibilitat a la infecció en les bronquièctasis: Interacció hoste-microbioma i el seu valor predictiu en la pràctica clínica. Projecte Bronchi-Omics.
Centre:
Hospital Germans Trias i Pujol

AJUT D’INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I/O FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA.

Dotació:
8.000€.
Becària:
Ramona Hervàs Pérez
Projecte:
Estudi del coneixement i valoració de l’absentisme a l’espirometria programada, en Atenció Primària.
Centre:
CAP El Masnou-Ocata

AJUTS AL FINANÇAMENT D’ESTADES A L’ESTRANGER (BOSSA DE VIATGE)

Dotació:
1.250€.
Estada:
5-6 mesos a Technion Institute (Haifa, Israel)
Becari:
Dr. Joaquim Gea Guiral
Projecte:
Metabolòmica de l’estudi BIOEARLY-COPD
Centre:
Hospital del Mar

Dotació:
750€.
Estada:
3 mesos a KU Leuven, Bélgica
Becària:
Dra. Ana Lista Paz
Projecte:
Effects of inspiratory muscle training on exertional breathlessness in patients with unilateral diaphragm paralysis (Efectos del entrenamiento de la musculatura inspiratoria sobre la disnea de esfuerzo en pacientes con parálisis unilateral del diafragma).
Centre:
Facultad de Fisioterapia, Universidade da Coruña

AJUTS A LES TESIS DOCTORALS PNEUMOLÒGIQUES

Dotació:
600€.
Becària:
Dra. Núria Bruguera Àvila
Projecte:
La colistina nebulitzada en el tractament de la infecció bronquial per Pseudomonas aeruginosa.
Centre:
Hospital Germans Trias i Pujol

Dotació:
600€.
Becària:
Dra. Aida Muñoz Ferrer
Projecte:
Utilitat de l’anàlisi automàtica d’imatges de vídeo pel diagnòstic de la síndrome d’apnea-hipopnea del son.
Centre:
Hospital Germans Trias i Pujol