Borsa de treball

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12396
Descripció:
Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Pneumologia. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com a especialista en pneumologia. • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada). • Possibilitat de contracte laboral d’un lloc de treball estructural de llarga durada. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HUSJR PNE 09 21 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2021 Contacte: Dr. Salvador Hernández Flix (Responsable del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió 50404; e-mail: shernandez@grupsagessa.com (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12397
Descripció:
Es precisa metge especialista en Pneumologia via MIR polivalent (inclòs fibrobroncoscopias). Lloc de treball: Servei de pneumologia de l'Hospital General de Catalunya - Sant Cugat. Informació: Els interessats enviar currículum vitae a eperez@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12360
Descripció:
La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla busca un PNEUMÒLEG via MIR per una plaça de nova creació pels Hospitals Vendrell I Hospital Santa Tecla a Tarragona. S´ofereix contracte indefinit d´inici, es treballara tres dies a l´Hospital Vendrell i dos dies a l´Hospital Santa Tecla. Salari SISCAT: 41456,24 euros bruts anuals més complements. Per més informació consulteu: www.xarxatecla.cat Interessats/des enviar el cv a : anaflores@xarxatecla.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-07-2021
Referència: 12108
Descripció:
Badalona Serveis Assistencials som una organització sanitària municipal que prestem serveis integrals de salut i socials a la població del Barcelonès Nord i al Baix Maresme, per tal de promoure, mantenir i restablir la salut individual i comunitària i afavorir el benestar de les persones. Tenim 16 centres i més de 1.400 professionals per atendre una població superior als 430.000 habitants. Donem servei en els diferents nivells assistencials, és a dir, en l’atenció primària, l’hospitalària i la sociosanitària. També atenem la salut sexual i reproductiva, la salut mental i les addiccions i la salut laboral. Badalona Serveis Assistencials necessita incorporar un/a Metge/ssa especialista en Pneumologia per l’àmbit ambulatori de CCEE pròpia de l’especialitat i Unitat de Pneumologia. Es demana: • Títol de Medicina i Cirurgia. • Títol d’especialista en Pneumologia via MIR • Competències: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme S’ofereix Contracte temporal d’un any. Retribució segons conveni SISCAT Jornada completa en horari de 08:00 a 15:00h i una tarda a la setmana. Incorporació immediata Procés de selecció Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar el currículum i còpies de les titulacions a seleccio@bsa.cat, fins el dia 31 d’agost de 2021 inclòs indicant la referència PNEUMO.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-07-2021
Referència: 12109
Descripció:
Es busca especialista en Pneumologia per treballar a l'Hospital de Sant Joan de Deu de Manresa i a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Contracte indefinit a jornada completa, carrera professional etc. Per realitzar tasques de consulta externa, consultoria a d'altres especialitats així com intervencionisme. Incorporació el proper setembre.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-07-2021
Referència: 12060
Descripció:
METGE/SSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA Vacant: Pneumòleg/oga a l’Hospital de Barcelona Ubicació: Barcelona, Avinguda Diagonal, 660 SE SOL·LICITA Títol de l’especialitat via MIR. Disponibilitat a partir de l’1 de novembre de 2021. FUNCIONS Visita i seguiment de malalts de l’especialitat ingressats al centre. Atenció d’interconsultes d’altres especialitats. S’OFEREIX Contractació indefinida amb jornada de 40 hores. Horari flexible. Carrera Professional. Programa Docent. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-06-2021
Referència: 11992
Descripció:
Badalona Serveis Assistencials som una organització sanitària municipal que prestem serveis integrals de salut i socials a la població del Barcelonès Nord i al Baix Maresme, per tal de promoure, mantenir i restablir la salut individual i comunitària i afavorir el benestar de les persones. Tenim 16 centres i més de 1.400 professionals per atendre una població superior als 430.000 habitants. Donem servei en els diferents nivells assistencials, és a dir, en l’atenció primària, l’hospitalària i la sociosanitària. També atenem la salut sexual i reproductiva, la salut mental i les addiccions i la salut laboral. Badalona Serveis Assistencials necessita incorporar un/a Metge/ssa especialista en Pneumologia per l’àmbit ambulatori de CCEE pròpia de l’especialitat i Unitat de Pneumologia. Es demana: • Títol de Medicina i Cirurgia. • Títol d’especialista en Pneumologia via MIR • Competències: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme S’ofereix Contracte temporal d’un any. Retribució segons conveni SISCAT Jornada completa en horari de 08:00 a 15:00h i una tarda a la setmana. Incorporació immediata Procés de selecció Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar el currículum i còpies de les titulacions a seleccio@bsa.cat, fins el dia 27 de juny de 2021 inclòs indicant la referència PNEUMO.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2021
Referència: 11960
Descripció:
Fundació Salut Empordà precisa incorporar per l'Hospital de Figueres un/a PNEUMÒLEG/A amb perfil i experiència professional preferentment en patologia de la son i ventilació mecànica no invasiva. S'ofereix feina estable, retribució competitiva i programa actiu de formació continuada i actualització professional.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-05-2021
Referència: 11933
Descripció:
Es precisa cobrir lloc de treball de metge especialista en pneumologia a HTVC-Tortosa Verge de la Cinta. S'ofereix: contracte laboral de llarga durada a jornada complerta. Incorporació immediata. Requisits: especialista en pneumologia via MIR.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-05-2021
Referència: 11865
Descripció:
METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA, MEDICINA DE FAMILIA, PNEUMOLOGIA, MEDICINA INTERNA, MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓ O ALTRES ESPECIALITATS MÈDIQUES PER A L’HOSPITAL D’ATENCIÓ INTERMÈDIA Incorpora’t a l’equip d’atenció intermèdia i geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a per ampliació d’activitat, temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques. Qui som? Hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, subaguts oncològics (integrat amb H. Vall d’Hebron/VHIO), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica, geriatria territorial. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat via UAB. Parc Sanitari Pere Virgili gestiona també 4 àrees bàsiques de salut i un CUAP. A part de ser un centre referent en geriatria i cures pal·liatives, amb equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Què garantim? Integració en equip polivalent de 25 adjunts,(de diferents especialitats: geriatría, medicina de familia, medicina interna, pneumologia, medicina física i rehabilitació) treball inter-disciplinari, possibles rotacions entre serveis, ambient de treball positiu. A part de ser un hospital conegut en l'àmbit de la geriatria, és una oportunitat per incrementar formació en geriatria per a metges de medicina familiar i comunitària o medicina interna, útil en futur per aplicar en qualsevol entorn assistencial. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària, Pneumologia, Medicina Física i rehabilitació . Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions dels llocs de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari: 8-16 h,numero de guardies limita. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSA AI”.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2021
Referència: 11815
Descripció:
OFERTA: S'ofereix contracte de Pneumòleg d’staff en Hospital universitari de tercer nivell a Barcelona (Hospital del Mar). El Servei de Pneumologia està format per 15 membres d’staff i 2 residents anuals. L'oferta inclou un contracte de 35-40 h / setmanals més guàrdies. Un any de durada, renovable. A més, el nostre centre té autonomia per escollir, arribat el moment, els seus adjunts d’staff (contracte indefinit), sense interferència de borses de treball. Dedicació fonamental a hospitalització convencional i hospital de dia de pneumologia Oportunitats d'iniciar simultàniament la tesi doctoral i especialitzar-se en diferents camps assistencials. Bon ambient laboral. Entorn privilegiat davant de mar. Laboratoris d'investigació propis. Producció científica àmplia (21 articles publicats en revistes indexades en els últims 3 mesos. Potencial implicació en la docència d'estudiants. L'absència de nacionalitat comunitària (Unió Europea) no impedeix el contracte Raó: Dr. Joaquim Gea (jgea@parcdesalutmar.cat) Telèfon: 618-175-694

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2021
Referència: 11816
Descripció:
Es busca professional dinàmic i amb capacitat de treball en equip pel nou servei de Pneumologia originat amb la recent fusió dels hospitals del Garraf i de l’Alt Penedès. S’ofereix un lloc de treball en un entorn familiar i cooperatiu. El servei, que actualment està dotat de 5 especialistes, es troba en una fase de creixement i desenvolupament pel que es tindran en compte les preferències i capacitats del professional per afavorir la seva integració dins del projecte (hospitalització, consulta externa, unitat de la son, broncoscòpies, consultes monogràfiques,…). Si creus que el teu perfil i interessos poden encaixar al nostre projecte no dubtis a contactar amb nosaltres.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-04-2021
Referència: 11698
Descripció:
Cerquem (www.meds-link.com) metges especialitzats en pneumologia per als nostres clients a França. Amb o sense experiència, amb possibilitat de formació, salari atractiu i negociable (més de 6.000 € / mes) per 35 hores de treball, pneumologia intervencionista (les places es troben en un establiment situat a 70 km de París, entre Lió i Clermont Ferrand, a el sud de França. Posibilidad de proporcionar allotjament per un període inicial (fins a 3 mesos), assistència amb tràmits administratius a França, etc. Condicions: diplomes - de metge i especialista obtinguts en la Unió Europea, nivell de francès B1. Es convida a les persones interessades a enviar correus electrònics de CV a l'correu electrònic doctor@meds-link.com/ WhatsApp: +33766154462

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2021
Referència: 11681
Descripció:
Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Pneumologia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de pneumologia durant l’any 2021. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com a especialista en pneumologia. • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada). • Possibilitat de contracte laboral d’un lloc de treball estructural de llarga durada. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HUSJR PNE 04 21 Termini de presentació de sol•licituds: 30 de juny de 2021 Contacte: Dr. Salvador Hernández Flix (Responsable del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió 50404; e-mail: shernandez@grupsagessa.com (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-04-2021
Referència: 11668
Descripció:
Per hospital de la provincia de Girona. Funcions: - Realització de consultes externes. - Valorar pacients consultats per Servei d'Urgències - Realització de consultoria de Facultatius d'Atenció Primària. - Participació en comissions interdisciplinàries i sessions de servei. - Participació en projectes d'investigació. Requisits: - Tenir l'especialitat via MIR o homologada o en tràmit d'homologació a Espanya. Es valorarà: - Experiència en l'especialitat. S'ofereix: - Contracte laboral estable a jornada completa (1668 h.) - Sou segons conveni II Conveni Col.lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. - Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-03-2021
Referència: 11644
Descripció:

HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA PER A LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. Domini del català parlat i escrit.Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat.Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT PNEU 21 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-03-2021
Referència: 11631
Descripció:

Es requereix especialista en Pneumologia, o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de pneumologia durant l’any 2021. La seva incorporació està orientada a tasques d’investigació i tasques assistencials a la Unitat Funcional d’Asma per tant, es valorarà l’interès per la patologia i la seva formació prèvia. S’ofereix contracte laboral a jornada completa a través del IDIBELL i possibilitat de realitzar atenció continuada. Les persones interessades hauran de contactar via e-mail: secretariadireccioclinicamalaltiesrespiratories@bellvitgehospital.cat

Sol·licitar més informació