Grups de Treball

Endoscòpia toràcica

Coordinació


Dra. Rosa López Lisbona (H. de Bellvitge)