Detall de la beca o premi

F_Ajuts (Becari SOCAP)
Societat Catalana de Pneumologia

S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

1200 €/mes durant un any
23-01-2022

Podran acollir-se a l’ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol·licitud o bé aquells amb contracte que s’extingeixi dins dels tres mesos següents a l’adjudicació de l’ajut. Només es podrà gaudir d’aquest ajut en una ocasió.
L’assegurança sanitària social serà responsabilitat de l’adjudicat.