Detall de la beca o premi

E_Beca Sanofi
Societat Catalana de Pneumologia

Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Asma Grave.

12.000€
23-01-2022

La dotació serà de 12.000 € pel valorat pel Comitè Científic com a millor projecte d’investigació sobre aspectes que contribueixen a aprofundir en el coneixement i maneig dels pacients amb asma greu.
La duració del projecte serà entre 1 i 3 anys.