Detall de la activitat

Introdució Técnica Buteyko
Teoria: Format Virtual i Pràctica: Format Presencial
Societat Catalana de Pneumologia
12/12 online i 17/12 Presencial
Coordinen:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
Sra. Immaculada Castillo Sánchez. H. Granollers
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1.70 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 12 de desembre de 2022 | 15:00 - 20:00
15:00 - 17:30
Revisió bibliogràfica, aplicacions i contraindicacions de la tècnica Buteyko. > Virtual - ON-LINE. Part teòrica de la tècnica Buteyko.
Ponent:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili
17:30 - 19:30
Tècnica Buteyko: base tècnica, exercicis i tècniques d’higiene nasal > Virtual - ON-LINE. Part teòrica de la tècnica Buteyko.
Ponent:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
19:30 - 20:00
Avaluació tipus test del contingut > Virtual - Avaluació tipus test del contingut
Coordinador/a de curs:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
Dissabte, 17 de desembre de 2022 | 09:00 - 14:00
09:00 - 10:00
Resolució de dubtes de la part teòrica > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
10:00 - 11:00
Pràctica dels exercicis > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
11:00 - 11:30
Pausa Café > Can Caralleu - Sala 8
11:30 - 12:30
Guia d'implementació dels exercicis > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
12:30 - 13:45
Casos clínics > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
13:45 - 14:00
Precs i preguntes > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Sr/Sra. Anna Ferran Roig. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.