Detall de la activitat

Octubre
21
2021
Curs d'actualització unificat en Pneumologia Nivell 4 2021-2022
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Tercer dijous de cada mes
21-10-2021 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:00Asma ocupacional i disfunció reactiva de vies aèries ( Ponència )
17:00 - 18:00Malalties relacionades amb l’asbest ( Ponència )
18:00 - 19:00Malalties relacionades amb l’alçada i la immersió ( Ponència )
18-11-2021 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Pneumonitis per hipersensibilitat ( Ponència )
17:30 - 19:00Sarcoïdosi Induïdes per fàrmacs ( Ponència )
16-12-2021 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Pneumoconiosi ( Ponència )
17:30 - 19:00Inhalació de pols i gasos tòxics. Malalties relacionades amb la pol·lució interior i exterior. ( Ponència )
20-01-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
17:00 - 18:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
18:00 - 19:00Malalties pulmonars intersticials ( Ponència )
20-01-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
17-02-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:30Vasculitis ( Ponència )
17:30 - 19:00Hemorràgia pulmonar difusa. Hemoptisi ( Ponència )
17-02-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
17-03-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 16:45Bronquitis eosinòfila no asmàtica Pneumònia eosinòfila aguda i crònica Sd hipereosinofílic- Sd. Churg Strauss ( Ponència )
16:45 - 17:30Bronquitis eosinòfila no asmàtica Pneumònia eosinòfila aguda i crònica Sd hipereosinofílic- Sd. Churg Strauss ( Ponència )
17:30 - 19:00Trasplantament pulmonar. Indicacions, complicacions, control. ( Ponència )
17-03-2022 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
21-04-2022 | 16:00 - 19:00 | Online
16:00 - 17:00Histiocitosi cèl·lules de Langherhans. Linfangioleiomiomatosi. Proteïnosi alveolar. Amiloïdosi ( Ponència )
17:00 - 18:00Sd. immunodeficiència adquirida. Malalties pulmonars relacionades amb infecció per HIV ( Ponència )
18:00 - 19:00Infeccions en inmunodeprimits. ( Ponència )
21-04-2022 | 16:00 - 20:00 | Sala 9