Detall de la activitat

Octubre
17
2019
Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 2, 2019-2020
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Tercer dijous de cada mes
De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment els vinculats a les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.
El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
17-10-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30MPOC. Epidemiologia, etiopatogènia i clínica ( Ponència )
17:30 - 19:00Factors pronòstics i comorbilitats. ( Ponència )
21-11-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Tractament exacerbació MPOC. ( Ponència )
17:30 - 19:00Tractament MPOC estable. ( Ponència )
12-12-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Asma. Etiopatogènia, clínica, diagnòstic i classificació ( Ponència )
17:30 - 19:00Tractament de l'asma bronquial. Situacions especials i asma de difícil control. ( Ponència )
16-01-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Patologia via aèria superior relacionada amb l'asma. ( Ponència )
17:30 - 19:00Malalties al·lèrgiques: via aèria superior i asma bronquial. Complicacions: anafilàxia, ABPA. ( Ponència )
20-02-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Bronquiectàsies. Etiologia, patogènia i diagnòstic. ( Ponència )
17:30 - 19:00Bronquiectàsies.Tractament. Complicacions. ( Ponència )
19-03-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Abordatge diagnòstic i tractament dels tumors pulmonars. ( Ponència )
17:30 - 19:00Etiopatogènia i tractament oncològic dels tumors malignes. ( Ponència )
16-04-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Diagnòstic diferencial de la patologia traqueal ( Ponència )
17:30 - 19:00Patologia mediastínica i tumors de la paret toràcica. ( Ponència )
21-05-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Estudi embassament pleural. ( Ponència )
17:30 - 19:00Patologia pleural. Drenatge pleural i pleurodesis. ( Ponència )
11-06-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16:00 - 17:30Tromboembolisme pulmonar. Etiologia, patogènia, clínica. ( Ponència )
17:30 - 19:00Prevenció i tractament (quirúrgic i no quirúrgic). Complicacions. ( Ponència )
IMPORTANT: Dia 18/06/20 A LES 17h Examen del Curs d'actualització unificat en pneumologia nivell 1,2,3,4