Grups de Treball

Endoscòpia toràcica

Coordinació


Dra. Rosa López Lisbona (H. de Bellvitge)

Dra. Silvia Gómez Falguera (H. Arnau de Vilanova)

Dr. Mario Culebras Amigo ( H. Vall d’Hebron)

Documents