Detall de la activitat

Les UCRIs a la Sanitat Catalana. Una aposta de futur
Societat Catalana de Pneumologia
Dimecres 31 de maig de 2023 | 16:30-20:00 | Sala 2

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 31 de maig de 2023 | 16:30 - 19:30
16:30 - 16:40
Presentació > Can Caralleu - Sala 2
Coordinadora:
Dra. Ana Córdoba Izquierdo. H. Bellvitge
Introductora:
Dra. Carme Monasterio Ponsa. H. Bellvitge
16:40 - 17:00
Estat actual de les UCRIs a Catalunya. Dades enquesta > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Dra. Ana Córdoba Izquierdo. H. Bellvitge
17:00 - 17:40
Criteris d’ingrés i no ingrés a UCRI. > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Dr. Manel Lujan Torné. H. Parc Taulí
17:40 - 18:20
Suport respiratori no invasiu a la insuficiència respiratòria hipoxèmica greu. Paper de les UCRIs > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Dr. Miquel Ferrer Monreal. H. Clínic
18:20 - 19:00
Cost-efectivitat de les UCRIs. Diferents models d'UCRIs per diferents tipus d'hospitals. > Can Caralleu - Sala 2
Ponents:
Dra. Marina Galdeano Lozano. H. Germans Trias i Pujol
Dr. Jordi Ara. Gerent Territorial Metropolitana Nord- Hospital Germans Trias
19:00 - 19:30
Còctel > Can Caralleu - Sala 2