Guanyadors Beques i Premis

Anys per consultar

Beques i premis 2021 - 2022. Guanyadors

AJUTS ALS MILLORS PROJECTES PNEUMOLÒGICS

Beca SOCAP Tema Lliure

Dotació:
12.000€
Becaria:
Dr. David de la Rosa Carrillo
Projecte:
Marcadors clínics i biològics de susceptibilitat a la infecció bronquial crònica per P. aeruginosa en pacients amb MPOC estable
Centre:
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

BBeca SOCAP INVESTIGADOR EMERGENT

Dotació:
12.000€
Becària:
Dra. Raquel Guillamat Prats
Projecte:
El sistema cannabinoide com a nova diana terapèutica per la fibrosi pulmonar.
Centre:
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol

Beca ESTEVE TEIJIN

Dotació:
12.000€
Becari:
Dr. Ramon Cabo Gambín
Projecte:
Estudio mediante técnicas Big Data de las causas de mortalidad en toda la población diagnosticada de Síndrome de Apneas-Hipoapneas del Sueño en tratamiento con CPAP en Cataluña
Centre:
Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida

Beca OXIMESA

Dotació:
12.000€
Becari:
Dra. Mónica Matute Villacís
Projecte:
Comparación polisomnográfica de la ventilación no invasiva domiciliaria convencional versus un modo de ventilación automático en pacientes con hipoventilación crònica.
Centre:
Hospital Clínic de Barcelona.

Beca SANOFI

Dotació:
12.000€
Becari:
Dr. Carlos Martinez Rivera
Projecte:
Diferències en la diversitat del viroma i relació amb el patró inflamatori en asma en funció de la severitat i fenotips.
Centre:
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Beca BECARI

Dotació:
1.200 €/mes 1 any
Becària:
Dra. Esther Palones Femenia
Projecte:
Tos crònica i CANVAS (Cerebellar Ataxia with Neuropathy and bilateral Vestibular Areflexia Syndrome). Screening de mutacions en la subunitat 1 del complex del factor de replicació (RFC1). Estudi pilot inicial
Centre:
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Beca BECARI

Dotació:
1.200 €/mes 1 any
Becari:
Dr. Pablo Flórez Solarana
Projecte:
Validesa dels marcadors fisiopatològics de la dispnea com descriptors de severitat en pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
Centre:
Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell

AJUT D’INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I/O FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA.

Dotació:
8.000€.
Becària:
Ramona Hervàs Pérez
Projecte:
Estudi del coneixement i valoració de l’absentisme a l’espirometria programada, en Atenció Primària.
Centre:
CAP El Masnou-Ocata

AJUTS AL FINANÇAMENT D’ESTADES A L’ESTRANGER (BOSSA DE VIATGE)

Dotació:
500€
Estada:
2 mesos a Mount Sinaí Morningside Hospital – New York
Becaria:
Dra. Sonia Baeza Mena
Projecte:
Optimització d'un programa de cribratge de càncer de pulmó a Catalunya
Centre:
Hospital U. Germans Trias i Pujol

Dotació:
1.500€.
Estada:
6 mesos a Hospital Universitario de Erasmus, Rotterdam, Países Bajos
Becàri:
Dr. Jaume Bordas Martinez
Projecte:
Caracterización de la fibrosis pulmonar telomérica y de su regulación biológica.
Centre:
Hospital Universitari de Bellvitge

Dotació:
500€.
Estada:
2 mesos a Ruhrlandklinik Essen, Alemania
Becària:
Dra. Marta Hernandez Argudo
Projecte:
En busca de factores predictivos y medidas preventivas de las secuelas pulmonares intersticiales POST-COVID 19.
Centre:
Hospital Universitari de Bellvitge.

AJUTS A LES TESIS DOCTORALS PNEUMOLÒGIQUES

Dotació:
600€.
Becària:
Dra. Victoria Alcaraz Serrano
Tesis:
Les aguditzacions com a element crucial en el maneig no farmacològic de les bronquièctasis.
Centre:
Fundació Privada Clínic per la Recerca Biomèdica, Hospital Clínic de Barcelona