Detall de la activitat

Oxigenoteràpia: A qui?, com? i quan?
Societat Catalana de Pneumologia - ROV
Divendres, 14 d'abril de 2023 | Sala 9

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 14 d'abril de 2023 | 09:00 - 18:45
09:00 - 10:00
INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA: definició, causes , manifestacions clíniques i tractament > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Dra. Rosa Güell Rous. H. Sant Pau
15 minuts Discusió
10:00 - 11:00
GASOMETRIA ARTERIAL: tècnica, paràmetres, interpretació dels resultats. > Can Caralleu - Sala 9
Ponents:
Sra. Ariadna Farré Maduell. H. Sant Pau
Dra. Carmen Puy Rion. H. Sant Pau
15 minuts Discusió
11:00 - 11:31
Descans
11:30 - 12:15
PULSIOXIMETRIA I CAPNOGRAFIA: indicacions i interpretació > Can Caralleu - Sala 9
Ponents:
Sra. Ariadna Farré Maduell. H. Sant Pau
Sra. Macarena Segura Medina. H. Sant Pau
15 minuts Discusió
12:15 - 13:15
OXIGENOTERÀPIA CONVENCIONAL: Bases fisiològiques, indicacions i maneig en la insuficiència respiratòria aguda i crònica. > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Dra. Rosa Güell Rous. H de la Santa Creu i Sant Pau
15 minuts Discusió
13:30 - 15:00
Dinar treball
15:00 - 15:45
DESSATURACIÓ DE L’OXIHEMOGLOBINA A L’ESFORÇ: prova de 6 minuts de marxa, tècnica i interpretació. > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Sra. Ariadna Farré Maduell. H de la Santa Creu i Sant Pau
15 minuts Discusió
15:45 - 16:30
OXIGENOTERÀPIA EN SITUACIONS ESPECIALS: Dessaturació nocturna i dessaturació a l’esforç. > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Dra. Patricia Peñacoba Toribio. H. Sant Pau
15 minuts Discusió
16:30 - 17:15
OXIGENOTERÀPIA D’ALT FLUX: Bases fisiològiques. Indicacions. > Can Caralleu - Sala 9
Ponents:
Sra. Macarena Segura Medina. H. Sant Pau
Dra. Patricia Peñacoba Toribio. H. Sant Pau
15 minuts Discusió
17:15 - 17:45
Descans
17:45 - 18:15
TALLER PRÀCTIC I: Sistemes d’administració i fons d’oxigen domiciliari. > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Sra. Ariadna Farré Maduell. H de la Santa Creu i Sant Pau
18:15 - 18:45
TALLER PRACTIC II: Maneig del sistema d’alt flux. > Can Caralleu - Sala 9
Ponent:
Sra. Macarena Segura Medina. H. Sant Pau