Guanyadors Beques i Premis

Anys per consultar

Beques i premis 2019 - 2020. Guanyadors

AJUTS ALS MILLORS PROJECTES PNEUMOLÒGICS TEMA LLIURE

Beca SOCAP

Dotació:
20.000€
Becari:
Dr. Joaquim Gea Guiral
Projecte:
BIOEARLY-COPD
Centre:
Hospital del Mar

Beca SOCAP

Dotació:
12.000€.
Becari:
Dr. Josep Belda Sanchís
Projecte:
Estudi de mutacions en el marge de resecció i en parènquima pulmonar sa de pacients amb Adenocarcinoma Pulmonar. Freqüència i Impacte pronòstic.
Centre:
Hospital del Mar

Beca ESTEVE TEIJIN

Dotació:
12.000€.
Becària:
Dra. Mireia Dalmases Cleries
Projecte:
Tele-monitorización en pacientes con ventilación mecánica domiciliaria: Estudio MyVent
Centre:
Hospital U. Arnau de Vilanova.

Beca OXIMESA

Dotació:
12.000€.
Becària:
Dra. Eva Farrero Muñoz
Projecte:
Utilitat de la Ecografia diafragmàtica en la indicació de Ventilació no invasiva domiciliaria en la Esclerosi Lateral Amiotròfica
Centre:
Hospital Universitari de Bellvitge

Beca BECARI

Dotació:
1.200 €/mes 1 any
Becària:
Dra. Núria Albacar Ingla
Projecte:
Estudi comparatiu dels mecanismes biopatològics (endotipus) comuns i diferencials de l'emfisema i la fibrosi pulmonar idiopàtica mitjançant l'avaluació del radiotranscriptoma.
Centre:
Hospital Clínic de Barcelona

Beca BECARI

Dotació:
1.200 €/mes 1 any
Becari:
Dr. Jaume Bordas Martínez
Projecte:
Caracterización de la fibrosis pulmonar telomérica y su regulación biológica.
Centre:
Hospital Universitari de Bellvitge

AJUT D’INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I/O FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

Dotació:
8.000 €
Becària:
Immaculada Castillo Sánchez
Projecte:
Estudi comparatiu entre la tècnica inspiratòria d’expansió toràcica i la pressió espiratòria positiva en el tractament de pacients amb traumatisme toràcic.
Centre:
Hospital de Granollers

AJUTS AL FINANÇAMENT D’ESTADES A L’ESTRANGER (BOSSA DE VIATGE)

Dotació:
1.500 €
Estada:
6 mesos a Hôpital Nord de Marseille
Becari:
Dr. Pere Trias Sabrià
Projecte:
Impacte de la Toracoscòpia mèdica en el maneig global de la patologia pleural per part del pneumòleg
Centre:
Hospital U. de Bellvitge

Dotació:
750 €
Estada:
3 mesos a Manchester University. NHS Foundation Trust Wythenshawe Hospital (United Kingdom)
Becària:
Dra. Mariela Nieves Alvarado
Projecte:
Formación Especializada en Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI) y Trasplante Pulmonar.
Centre:
Parc de Salut Mar Hospital del Mar

Dotació:
750 €
Estada:
3 mesos a University Medical Center (VUmc), Amsterdam, the Netherlands
Becari:
Dr. Oswaldo Antonio Caguana
Projecte:
Formación especializada en Neumología Intervencionista
Centre:
Parc de Salut, Mar Hospital del Mar

Dotació:
750 €
Estada:
3 mesos a Curtin University. School of Physiotherapy and Exercise Science. Perth, Australia
Becària:
Dra. Raquel Sebio Garcia
Projecte:
Prognostic significance of physical activity and sedentary behavious in people with primary lung cancer who are not undergoing lung resection
Centre:
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra

Dotació:
500 €
Estada:
2 mesos Ospedale Sant’ Orsola-Malpighi di Bologna. Universita’ degli Studi di Bologna
Becari:
Dr. Antonio Marin Muñiz
Projecte:
Ventilació mecànica no invasiva aguda. interfície tipus casc HELMET com a tractament alternatiu a la màscara nasobucal?
Centre:
Hospital U. Germans Trias i Pujol

AJUTS A LES TESIS DOCTORALS PNEUMOLÒGIQUES

Dotació:
600 €
Becària:
Dra. Núria Grau Sanmartí
Tesi:
Efecte del tractament de la síndrome d'Apnea-Hipoapnea obstructiva del son amb pressió positiva contínua a la via aèria superior sobre les alteracions del ritme cardíac.

Dotació:
600 €
Becària:
Dra. Núria Angrill Sellés
Tesi:
Diferències en l’etiologia, ús d’antibiòtics i morbimortalitat entre pneumònia associada a les cures sanitàries i pneumònia adquirida a la comunitat

Dotació:
600 €
Becària:
Dra. Mireia Serra Fortuny
Tesi:
Diagnòstic i estadificació del càncer de pulmó